Geld lenen

Arbeidsongeschikt
Een ongeval op het werk, een auto ongeluk of psychische problemen door stress of hoge druk, er zijn verschillende oorzaken die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Als u arbeidsongeschikt raakt zult u niet meer (volledig) kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Uiteraard zal dit gevolgen hebben voor uw inkomen.

Aansprakelijkheid bij arbeidsongeschiktheid
Wie arbeidsongeschikt raakt door de fout van een ander zal al snel in een juridisch geschil raken. De gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid zijn namelijk, onder andere, het inkomensverlies dat u lijdt doordat u niet meer werkzaam zult zijn. Zowel u als uw tegenpartij doet er daarom verstandig aan om professioneel juridisch advies in te winnen. Het geschil zal zich voornamelijk concentreren op de vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden kan worden voor uw arbeidsongeschiktheid. Als u erin slaagt aan te tonen dat een derde partij aansprakelijk is zult u over het algemeen een groot deel van uw inkomen via deze derde partij moeten ontvangen.

Arbeidsongeschiktheid verzekering
Als u buiten de schuld van een ander arbeidsongeschikt raakt, denk hierbij bijvoorbeeld aan een eenzijdig ongeval met de auto, zult u aanspraak moeten doen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering zal, indien u aan de regels voldoet, het inkomensverlies compenseren. Wees er wel op bedacht dat deze verzekeringsmaatschappij in eerste instantie haar best zal doen om de aansprakelijkheid bij een derde (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat in het geval van een auto ongeluk) neer te leggen. Hierdoor kunnen deze procedures vaak maanden of zelfs wel jaren in beslag nemen. U doet er daarom verstandig aan te zorgen voor een financiële buffer die u in een dergelijk geval zou kunnen inzetten.
s

© LeenAanbieders.nl. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.